Pojďme se zaposlouchat do rock & rollu, blues, country či reggae… 

Délka: 90 minut
Místo: Loď Tajemství kotvící u Smíchovské náplavky

Termín:

26. 6. 2022neděle15:30 Koupit lístky
Hudební skupina HUJER – HUdba JE Radost
Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř jsou autory písniček pro děti. Vytvořili dnes již ucelený soubor skladeb na různá témata, která jsou součástí dětského světa, a zpřístupnili je i dospělým. Stejným způsobem k nám promlouvají písničky se sbírky Elce pelce od Petra Ebena a Václava Fischera. Hudební skupina Hujer vychází ve svém repertoáru z těchto tvůrčích dvojic a zpracovává jejich méně známé písně k obrazu svému. Svým neotřelým provedením se snaží posluchačům přiblížit různost hudebních žánrů populární hudby. Pojďme se zaposlouchat do rock & rollu, blues, country či reggae …
Jitka Grécová byla před lety studentkou sbormistrovství na Univerzitě Hradec Králové. Jiří Hodina působil tam v té době působil jako pedagog. Během let se oba setkávali na letních seminářích duchovní hudby Convivium. To je profesní zázemí obou tvůrců společného projektu. Ale hlavními aktéry jsou děti ze středočeské ZUŠ Sedlec-Prčice. Společně s hudební skupinou HUJER, kterou si pozvaly ke spolupráci, nadšeně nazkoušely svěží úpravy písní autorské dvojice Svěrák-Uhlíř.
Dětský sbor Pikola
Dětský pěvecký sbor Pikola působí při středočeské ZUŠ Sedlec-Prčice od roku 2015. Pod vedením Jitky Grécové čítá 45 zpěváčků ve věkovém rozpětí všech tříd základní školy. Pikola spolupracuje s hudebními a tanečními uskupeními ZUŠ, účinkuje při slavnostech města Sedlec-Prčice či spolupracuje s místním chrámovým sborem Ekola (kde zpívají mnozí rodiče zpěváčků z pikoly). Děti ve sboru prochází vícehlasými úpravami lidových písní, dětskými písněmi českých i světových autorů, oblíbenými spirituály či quodlibety.